شرکت دانش بنیان وسازنده تخصصی پمپ اسلاری ,پمپ دوغاب

شرکت دانش بنیان وسازنده تخصصی پمپ اسلاری ,پمپ دوغاب

... ادامه

واحدتعمیرات

...

واحد مونتاژ

...

عنوان یا تیتر منو

واحدقطعات یدکی

...

واحدمهندسی معکوس

...

واحدمدلسازی

...

استقراردرپارک علم وفناوری استان

شرکت آراد پیشه شاره موفق شد پس از طی چندین مرحله ارزیابی توسط داوران درپارک علم وفناوری استان وارد شده ویکی ازواحدهای خودرادرآنجا مستقرنماید

واحدلاستیک زنی

واحدلاستیک زنی شرکت آرادپیشه شاره توانایی تولیدکلیه لاینرهای لاستیکی را دارد.

واحدریخته گری چدن

شرکت آرادپیشه شاره توانایی ریخته گری کلیه قطعات چدنی را دارد.

واحدریخته گری ضدسایش

این شرکت دراین واحدکلیه قطعات ضدسایش پایه چدن وفولادراریخته گری مینمایدازجمله موادی که این واحد

felodipin bivirkninger felodipin zuzahlungsfrei felodipin och alkohol

Copyright © 2015 AradPishe.com All rights reserved | Design by sadrafzar