شرکت دانش بنیان مستقردرپارک علم وفناوری

شرکت آرادپیشه شاره تولید کننده انواع پمپ های سانتریفیوژدرزمینه های صنعت ومعدن –نفت وگازوآب وفاضلاب میباشدکه ازسال 1390 درشهر تاریخی وصنعتی تبریز شروع به فعالیت نموده است.تمرکزاین شرکت برروی تولید پمپ های اسلاری مورداستفاده درمعادن وصنایع مختلف وهمچنین ساخت قطعات یدکی پمپ هاومهندسی معکوس میباشد.

... ادامه

واحدتعمیرات

...

واحد مونتاژ

...

عنوان یا تیتر منو

واحدقطعات یدکی

...

واحدمهندسی معکوس

...

واحدمدلسازی

...

استقراردرپارک علم وفناوری استان

شرکت آراد پیشه شاره موفق شد پس از طی چندین مرحله ارزیابی توسط داوران درپارک علم وفناوری استان وارد شده ویکی ازواحدهای خودرادرآنجا مستقرنماید

واحدلاستیک زنی

واحدلاستیک زنی شرکت آرادپیشه شاره توانایی تولیدکلیه لاینرهای لاستیکی را دارد.

واحدریخته گری چدن

شرکت آرادپیشه شاره توانایی ریخته گری کلیه قطعات چدنی را دارد.

واحدریخته گری ضدسایش

این شرکت دراین واحدکلیه قطعات ضدسایش پایه چدن وفولادراریخته گری مینمایدازجمله موادی که این واحد

Copyright © 2015 AradPishe.com All rights reserved | Design by sadrafzar