شرکت آرادپیشه شاره تولید کننده انواع پمپ های سانتریفیوژدرزمینه های صنعت ومعدن –نفت وگازوآب وفاضلاب میباشدکه ازسال 1390 درشهر تاریخی وصنعتی تبریز شروع به فعالیت نموده است.تمرکزاین شرکت برروی تولید پمپ های اسلاری مورداستفاده درمعادن وصنایع مختلف وهمچنین ساخت قطعات یدکی پمپ هاومهندسی معکوس میباشد.این شرکت تاکنون پمپ های اسلاری بسیاری را به روش مهندسی معکوس ازروی پمپ های شرکت وارمن ومتسو وسایرشرکت های خارجی معتبرساخته که همانند مشابه خارجی عملکردداشته اند .

این شرکت درطول این مدت فعالیت های تحقیقاتی بسیاری درمورد متریال های مورد نیاز پمپ های اسلاری انجام داده وبه متریال های بسیاری چه ازنوع فلزضد سایش وچه ازنوع لاستیک  دست یافته که درمقابل سایش مقاومت بالایی دارندوباعث صرفه جویی درهزینه کارفرماشده است.همین امرباعث شداین شرکت تبدیل به شرکت دانش بنیان شود و درمجموعه پارک علم وفناوری تبریزقراربگیرد تا بتواند تولیدات خودرا بادانش روزبه مشتریان ارایه نماید.

شرکت آرادپیشه شاره دارای واحد های زیرمیباشد:

1-واحدطراحی وساخت پمپ های سانتریفیوژوقطعات یدکی

2-واحدمدلسازی ومهندسی معکوس

3-واحدریخته گری

4-واحدلاستیک زنی