این شرکت برای کارخانجات فرآوری کلیه سیکلون ها درسایز های مختلف را ساخت مینماید وتاکنون درکارخانجات بسیار نصب کرده وازراندمان بالایی نیز برخوردارمیباشند.

سیکلون های شرکت آراد پیشه شاره دارای لاینرمیباشند که این لاینرها قابلیت تعویض نیزدارند وپوسته سیکلون نیز به روش ریخته گری تولید میشوند.بیشترسیکلون های این شرکت از لاینرلاستیکی میباشند ودرمواردی ازمتریال پلی اورتان وسایرمتریال ها نیز قابل تولید میباشد وبرای شن وماسه نیز به روش ورقکاری با متریال های ضدسایش امکان ساخت میباشد.

پمپ هیدروسیکلون | پمپ مصارف عمومی | پمپ انتقال مواد|پمپ اسلاری | پمپ دوغاب | پمپ وادمن