این پمپ ها در کارخانجات مواد شیمیایی و کارخانجات فرآوری مواد معدنی برای انتقال اسیدها ومواد شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند.متریال این پمپ ها هم فلزی مانند انواع استیل ها و هم از مواد غیر فلزی مانندPP-PTFE-RUBERو.. میباشد.آببندی این پمپ ها از نوع مکانیکال سیل میباشد.

این پمپ ها ازپمپ های سری API610میباشند ودرسایزهای مختلف توسط این شرکت طراحی وساخته میشوندکه این پمپ ها نیزدراین شرکت به روش مهندسی معکوس ساخته شده اند ودرصنایع مختلف ازقبیل نفت وپتروشیمی وکارخانجات شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرند.

VS4 :

پمپ های انتقال موادفرآیندی وشیمیایی VS4

پمپ عمودی آویزان که براساس استاندارد ای پی آی 610 طراحی وساخته شده ومورداستفاده درصنایع نفت وپتروشیمی انتقال موادشیمیایی وپساب صنعتی میباشد.

CMS :

-پمپ های انتقال مواد فرآیندی وشیمیایی CMS

این پمپ براساس استاندارد ای پی آی 610 طراحی وساخته شده ودرصنایع نفت وپتروشیمی وصنایع شیمیایی بادمای بالاکاربرددارد.این پمپ طرح پمپ ا اچ تو استاندارد ای پی ای میباشد.

CMS

پمپ های انتقال مواد فرآندی

VS4

پمپ هیدروسیکلون | پمپ مصارف عمومی | پمپ انتقال مواد|پمپ اسلاری | پمپ دوغاب | پمپ وادمن