آرشیو دسته بندی: مقالات

پمپ دوغاب

پمپ دوغاب

دوغاب  به مخلوط  ذرات جامد معلق در یک مایع گفته می شود که مایع نیز معمولا آب می باشد . از جمله ی موارد تاثیر گذار در پمپاژ دوغاب اندازه و طبیعت جامدات می باشد که باید توسط آب انتقال شود و در نتیجه سرعت پمپ ها نیز  باید از حد معینی بیشتر نشود تا […]

پمپ اسلاری

پمپ اسلاری

پمپ اسلاری پیشرفت علم و صنعت و نیاز به دستگاه های پیشرفته و کاربردی باعث شد که پمپ ها نیز تکامل پیدا کنند و کار صنعت و معدن را آسانتر نمایند . تولید پمپ های اسلاری از جمله ی این پیشرفت ها بود که موجب شد انقلاب عظیمی در کاربرد پمپ ایجاد شود . پمپ […]

پمپ اسلاری

اسلار چیست ؟ واژه ی اسلار به سیالی گفته می شود که در آن ذرات جامد وجود دارد .  اسلار به مخلوط سیال با مواد جامد گفته می شود که ترکیب و نوع و اندازه وشکل ذرات جامد همراه با خصوصیات و طبیعت انتقال سیال مشخصه های دقیق و خواص جریان اسلاری را مشخص می […]

پمپ وارمن

پمپ وارمن

پمپ وارمن از جمله ی مهمترین وسیله ی کاربردی در صنایع معدنی می باشد زیرا همانطور که می دانیم از دشوارترین مراحل در صنایع معدنی جابه جایی سیالات خورنده و ساینده می باشد و از این رو انتقال این نوع مواد نیازمند وسیله هایی می باشد که مقاومت بالایی در برابر خوردگی فیزیکی و شیمیایی […]