آرشیو برچسب های: نحوه عملکرد هیدروسیکلون

نحوه عملکرد هیدرو سیکلون

نحوه عملکرد هیدرو سیکلون

هیدرو سیکلون وظیفه ی جدا سازی ذرات جامد از آب را بر عهده دارد و این امر با توجه به اختلاف وزن مخصوص ذرات معلق در آب همراه با نیروی گریز از مرکز ایجاد شده توسط فشار ورودی آب انجام می شود.ذرات معلق موجود در آب ها به حدی می باشند که موجب ساییدگی یا […]