این پمپ براساس استاندارد ای پی آی 610 طراحی وساخته شده ودرصنایع نفت وپتروشیمی وصنایع شیمیایی بادمای بالاکاربرددارد.این پمپ طرح پمپ ا اچ تو استاندارد ای پی ای میباشد.

جهت دانلود کاتالوگ پمپ اسلاری CMS کلیک کنید