پمپ عمودی آویزان که براساس استاندارد ای پی آی 610 طراحی وساخته شده ومورداستفاده درصنایع نفت وپتروشیمی انتقال موادشیمیایی وپساب صنعتی میباشد.